Blog

Bezpečnost práce na stavbách: zákonné požadavky

Dodržování pravidel BOZP patří mezi základní povinnosti zhotovitele stavby. Zhotovitel se přitom musí postarat o to, aby staveniště odpovídalo bezpečnostním požadavkům a zajistit staveniště například proti vniku nepovolaných osob. Jaké další požadavky jsou na bezpečnost práce na stavbách ze zákona kladeny?

Dodržování pravidel BOZP patří mezi základní povinnosti zhotovitele stavby. Zhotovitel se přitom musí postarat o to, aby staveniště odpovídalo bezpečnostním požadavkům a zajistit staveniště například proti vniku nepovolaných osob. Jaké další požadavky jsou na bezpečnost práce na stavbách ze zákona kladeny?

Bezpečnost práce na stavbách a zajištění staveniště

Zhotovitel stavby by se měl mimo jiné postarat o zajištění staveniště, určit způsob jeho zabezpečení a zajistit bezpečnost práce při manipulaci s rozvody elektrické energie. Mezi jeho základní povinnosti patří zřízení ohrazení stavby. To by mělo zabránit vstupu nepovolaných osob do prostorů stavby. Hrazení je limitováno 1,8m výškou v případě zastaveného území a 1,1 m u krátkodobých, liniových staveb. Nemělo by chybět ani v blízkosti propadlin, prohlubní, otvorů nebo jam.

Staveniště by proto mělo mít jasně definované a ohraničené hranice s viditelně umístěnou značkou upozorňující na zákaz vstupu. Každá stavba by přitom měla mít určené způsoby, kterými bude dostatečné úrovně zabezpečení stavby dosaženo. S vnikem nepovolaných osob do prostorů staveniště souvisejí i vjezdy. Ty by měly být označeny dopravními značkami a doplněny informací o zákazu vjezdu nepovolaných osob.

Požadavky BOZP a zařízení pro rozvod energie

Při manipulaci s dočasnými i stávajícími rozvody musí být zajištěna bezpečnost práce, prostřednictvím proškolení pracovníků, které eliminuje riziko vzniku požáru či výbuchu. Existující rozvody by měly být řádně označeny a spolu s dočasnými odpovídat výkonu rozváděné energie. Všechna elektrická zařízení na stavbě musí být podrobena pravidelným revizím a kontrolám. Zabezpečení rozvodů pak odolná proti neoprávněné manipulaci či násilnému vniknutí.

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

Maximum file size: 268.44MB

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím se vším
Uložit nastavení